in

POSTING PILIHAN 021120 – JUMLAH INDIVIDU YANG DIBENARKAN DALAM KENDERAAN BAGI TUJUAN RASMI DAN KEPERLUAN PERSENDIRIAN

https://www.facebook.com/hashtag/pkpb?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFHhA9qeYwjUclDUS1oPdi6Bw1uS_iIetpGPhTk9QtcUGHF3xNakriz9Qploh_CDaUbc0ZYsC2mkcbwPL0egRJTwhE0bCT-vNtHaS9GlPV3Witaq1zBB6mqhqMUPXEylo9tvsTOFxUr0jhH2KSoEKIYeaXlX4fJuD_dKwgKFYWdYqPyW7XngB4Jp_xWSEoUtvSomKQQJAyQLIKFHf08iVP3k0wDtFIkTevfwkNAVXDVYaLlKxHcY2sSoh8elkLQUQhK8EmoHnP4NUFE8mmt7cZ2vN8Kroh_TM_oG5xWkoMsJzrZnRdG8AZMX4ua4BecH0C&__tn__=%2ANK-R-R

#PKPB #COVID-19

POSTING PILIHAN 021120 – JUMLAH INDIVIDU YANG DIBENARKAN DALAM KENDERAAN BAGI TUJUAN RASMI DAN KEPERLUAN PERSENDIRIAN

Prosedur operasi standard (SOP) Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Selangor telah menetapkan bahawa jumlah individu yang dibenarkan menaiki kenderaan bagi tujuan pergi dan balik dari tempat kerja atau menjalankan urusan rasmi kerajaan/syarikat/persendirian adalah bergantung kepada kapasiti tempat duduk kenderaan tersebut.

Manakala bagi mereka yang ingin mendapatkan bekalan makanan/keperluan asas, perubatan dan lain-lain keperluan hanya dua orang sahaja yang dibenarkan dalam satu kenderaan dan perkhidmatan teksi/ e-hailing adalah maksimum hanya 2 orang penumpang sahaja.

Dinasihatkan kepada mana-mana individu yang berisiko tinggi dan kanak-kanak tidak digalakkan untuk keluar ke kawasan awam, terbuka dan sesak.

Sumber: Malaysia Government Call Centre / Polis Diraja Malaysia ( Royal Malaysia Police )

#StayHome #BeSafe #Pray4Malaysia
HELP BREAK THE COVID-19 CHAIN

(Visited 137 times, 1 visits today)

Comments

Leave a Reply

Loading…

0