DEWAN NEGERI JOHOR MELULUSKAN 6 USUL HARI INI :-

1. Pakej Rangsangan Ekonomi Ihsan Johor

2. Pelantikan Pengerusi dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Kira-Kira Raya, Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Negeri dan Jawatankuasa Peraturan-Peraturan dan Perintah-Perintah Tetap Dewan Negeri,

3. Pemilihan Ahli Dewan Negara,

4. Tambahan Perbelanjaan Pembangunan Pertama Tahun 2020 sebanyak RM18,801,000 juta,

5. Rang Undang-Undang Enakmen Perbekalan Tambahan 2020 sebanyak RM8,623,000 juta,

6. Rang Undang-Undang Enakmen Perbekalan Tambahan (No.2) Tahun 2020 sebanyak RM8,997,000 juta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *